SocieteitAanDeMaas2

Inleiding
De KRZV De Maas biedt volwassen leden graag de mogelijkheid om te leren roeien. Roei-instructie aan volwassenen wordt gegeven door een groep enthousiaste vrijwilligers, onder verantwoordelijkheid van de Opleidingscommissie Roeien. Alle instructeurs zijn ervaren roeiers, veelal in het bezit van het KNRB-certificaat Roei-instructeur 2 of Roei-instructeur 3.

De basis-roeiopleiding voor volwassenen vindt plaats van eind maart tot en met juni.
Vervolgens zijn er drie facultatieve onderdelen:

  1. skiffen (dit onderdeel duurt vrij tot zes weken en wordt direct na de basiscursus gegeven)
  2. rivierroeien (vijfmaal per cursist in augustus/september)
  3. boordroeien (najaar).

Basisinstructie
Van maart tot en met begin juni wordt op de Rottelocatie aan het Prinsenmolenpad 93 roeiles gegeven in C–materiaal. In deze periode leer je de basisbeginselen van het roeien en het sturen. Ook wordt aandacht besteed aan de theoretische aspecten, waaronder techniek, veiligheid en de vaarregels.

De theorie staat in de Handleiding voor afroeiers. Hierin staat de stof voor het theorie-examen. Halverwege de cursus wordt deze afgenomen. De basisinstructie wordt afgesloten met een praktijkexamen. Als je beide examens haalt mag je zelfstandig in C-materiaal roeien.

Goed leren roeien kost tijd; je moet er rekening mee houden dat je tweemaal per week (in de avond of in het weekend) les hebt.
Verder zijn er drie (verplichte) avonden waar algemene introductie, theorie, het theorie-examen en een introductie rivierroeien centraal staan, maar waar ook gezelligheid en het verenigingsleven een belangrijke rol spelen. De data van deze avonden worden later bekend gemaakt.

prinsemolenpad
Prinsemolenpad
Roeiclinic
op de ergometer
C boot
C boot
Afroeiexamen01
schriftelijk examen
Afroeiexamen02
geslaagd voor
het afroeiexamen!
Loodssleutel
hier gaat het om:
de loodssleutel!

Skiffinstructie
Na het succesvol afsluiten van de basisinstructie is er meteen daarna de mogelijkheid om gedurende vijf weken te leren roeien in de gladde skiff. Dit onderdeel van de opleiding is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Roeien in een skiff is niet alleen heel leuk, maar ook erg goed voor je roeitechniek. Ook de skiffinstructie wordt afgesloten met een praktijkexamen. Als je dat examen haalt mag je zelfstandig in gladde skiffs roeien.

  Skiffs
na het skiffen
 

Rivierroeien
Voor iedereen geldt dat er een kennismakingsavond rivierroeien is op de Roeiloods aan de Plantagelaan 3 bij de Nieuwe Maas. Daar maak je kennis met het roeien op stromend water. Voor degenen die hun kennismaking met het rivierroeien willen verdiepen wordt er een cursus georganiseerd in augustus/september. Een onderdeel van het roeien op de rivier betreft ook coastalroeien met de eigen Liteboat. Voor deze vervolgcursus worden aparte afspraken gemaakt. Verdere informatie hierover wordt later gegeven.

oude plantage 2022 afroeien 01 2022 afroeien 02 2022 afroeien 03 2022 afroeien 04
foto's 3 en 4 (c) Ellen de Monchy

Boordroeien
Voor degenen die willen kennismaken met boordroeien wordt op de 5 zondagen na de Herfstvakantie een cursus boordroeien georganiseerd.
Na een uitleg van de verschillen tussen scull- en boordroeien en kort uitproberen in de “bak” op de hoek van het vlot, gaan we met de enthousiaste gegadigden de boordboot in om het gehoorde en getoonde in praktijk te brengen.
Sinds het opzetten van deze cursus blijkt de deelnemers dat roeien ook in regen en kou mogelijk is, dat zij na deze kennismaking een aardig beeld hebben van het boordroeien en dat er wanneer men wil een levensvatbare boordroeiploeg ontstaat.

Gezondheid
De instructieperiode is intensief; je bent tweemaal per week aan het sporten. Als je wilt gaan roeien moet je beschikken over een redelijke conditie en een goede gezondheid. Je moet in staat zijn om met kleding aan te zwemmen. Zeker indien je langere tijd niet gesport hebt adviseren wij je dringend om vooraf advies te vragen aan je huisarts en/of een sportmedisch onderzoek te ondergaan.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de roeiopleiding is voor eigen risico. KRZV De Maas en de aan de vereniging verbonden bestuursleden, werknemers, instructeurs en andere leden en vrijwilligers, zijn niet aansprakelijkheid voor door een cursist geleden (letsel)schade.

Inschrijven
De basiscursusroeien is begonnen. Inschrijvingen kunt u doen, echter we hanteren nu een wachtlijst. De eerstvolgende mogelijkheid is voorjaar 2023 voor de meermansbootcursus. Mocht u enige (wedstrijd-) roeiervaring hebben in de meermansboot of als boordroeier dan starten we in september nog een skiffcursus - deze skiffcursus is een onderdeel van de reeds gestarte opleiding. Bij deze skiffcursus zijn wij eveneens genoodzaakt met een wachtlijst te werken echter deze is kleiner dan die bij de meermansbootcursus.
Alle aanmeldingen gelden pas bij officiële inschrijving op de website.

Voor deze roeiopleiding wordt een vergoeding van € 100,= gevraagd voor (kennismakings-) leden. U ontvangt via de penningmeester een aparte factuur.

 Eten en Veiligheid01 Eten en Veiligheid02  Eten en Veiligheid03   Eten en Veiligheid04
    Eten en veiligheidsinstructie