SocieteitAanDeMaas2

Zij die zich nu nog opgeven voor het afroeien 2021 moeten er rekening mee houden, dat ze eventueel op een wachtlijst kunnen komen te staan voor de skiffcursus, waarmee we op 1 mei gaan beginnen. Opgeven voor de meermansbootcursus, die eind augustus waarschijnlijk start, kan zeer zeker wel. Wij adviseren u daarom, zich vooral wel op te geven, rekening houdend met bovenstaande. En weet, dat u van harte welkom bent!

De cursus afroeien voor volwassenen zal zeer vermoedelijk in mei van start gaan. Helaas kunnen we door de Covid-19 pandemie ook nog niet precies zeggen, hoe de cursus eruit zal gaan zien.

Normaal gesproken (tot 2020) bestond de cursus uit de volgende onderdelen.

  1. Een basiscursus: De eerste 3 maanden wordt het roeien aangeleerd in meermansboten en op de ergometers
  2. Daarna volgen de optionele cursussen, te weten de skiffcursus, de cursus rivierroeien en de boordroei-cursus.

Wellicht zullen we dit jaar weer een aangepaste cursus (moeten) geven. Maar niets is nog zeker. Wel kunt u zich gewoon opgeven. Na uw inschrijving, houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen,  de (on)mogelijkheden en de planning. U kunt zich opgeven via de site. Uiterste inschrijfdatum is 15 april.

Leest u ook onderstaand bericht van voor 2020 op uw gemak even door. Het geeft een goed beeld van hoe het was en hopelijk weer kan worden. Essentieel is, dat, we van de cursisten verwachten, dat zij 2x per week aanwezig kunnen zijn.

Afroeien voor volwassen tot 2020 zag er als volgt uit:

Inleiding
De KRZV De Maas biedt volwassen leden graag de mogelijkheid om te leren roeien. De basis-roeiopleiding voor volwassenen vindt plaats van maart tot en met juni.
Vervolgens zijn er drie facultatieve onderdelen:

  1. skiffen (5 a 6 weken direct in aansluiting aan de basiscursus gegeven)
  2. rivierroeien (twee maal per cursist in juli-augustus)
  3. boordroeien (najaar).

Roei-instructie aan volwassenen wordt gegeven door een groep enthousiaste vrijwilligers, onder verantwoordelijkheid van de Opleidingscommissie Roeien. Alle instructeurs zijn ervaren roeiers, veelal in het bezit van het KNRB-certificaat Roei-instructeur 2 of Roei-instructeur 3.

Basisinstructie
Van maart tot en met begin juni wordt op de Rottelocatie aan het Prinsenmolenpad 93 roeiles gegeven in C–materiaal. In deze periode leer je de basisbeginselen van het roeien en het sturen. Ook wordt aandacht besteed aan de theoretische aspecten, waaronder techniek, veiligheid en de vaarregels. De theorie staat in de Handleiding voor afroeiers. Hierin staat de stof voor het theorie-examen. Halverwege de cursus wordt deze afgenomen. De basisinstructie wordt afgesloten met praktijkexamen. Als je beide examens haalt mag je zelfstandig in C-materiaal roeien.
Goed leren roeien kost tijd; je moet er rekening mee houden dat je tweemaal per week (in de avond of in het weekend) les hebt.
Verder zijn er drie (verplichte) avonden waar algemene introductie, theorie, het theorie-examen en een introductie rivierroeien centraal staan, maar waar ook gezelligheid en het verenigingsleven een belangrijke rol spelen. De data van deze avonden worden later bekend gemaakt.

prinsemolenpad
Prinsemolenpad
Roeiclinic
op de ergometer
C boot
C boot
Afroeiexamen01
schriftelijk examen
Afroeiexamen02
geslaagd voor
het afroeiexamen!
Loodssleutel
hier gaat het om:
de loodssleutel!

Skiffinstructie
Na het succesvol afsluiten van de basisinstructie is er meteen daarna de mogelijkheid om gedurende vijf a zes weken te leren roeien in de gladde skiff. Dit onderdeel van de opleiding is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Roeien in een skiff is niet alleen heel leuk, maar ook erg goed voor je roeitechniek. De skiffinstructie wordt afgesloten met een praktijkexamen. Als je dat examen haalt mag je zelfstandig in gladde skiffs roeien.

  Skiffs
na het skiffen
 

Rivierroeien
Voor iedereen geldt dat er een kennismakingsavond rivierroeien is op de Roeiloods aan de Plantagelaan 3 bij de Nieuwe Maas. Daar maak je kennis met het roeien op stromend water. Voor degenen die hun kennismaking met het rivierroeien willen verdiepen wordt er een cursus georganiseerd in juli en augustus. Voor deze vervolgcursus worden aparte afspraken gemaakt. Verdere informatie hierover wordt later gegeven.

  oude plantage
Oude Plantage
  MDB Rottelunch 01 MDB Rottelunch 02 MDB Rottelunch 03
de Maas-de-Baas-tocht
met lunch aan de Rotte
  rivierroeien
roeien op stromende
water

Boordroeien kennismaken
Voor degenen die willen kennismaken met boordroeien wordt in het najaar een introductiecursus boordroeien verzorgd. De cursus “Gasten-aan-boord”. Deze bestaat uit een tweetal keren “als gast” meeroeien in een ervaren acht. Voor degenen die zich de beginselen van het boordroeien echt willen eigen maken, kan een vervolgcursus boordroeien worden verzorgd. Voor deze vervolgcursus worden aparte afspraken gemaakt.

Inschrijven
Inschrijving voor de Basisinstructie vindt plaats via de site van De Maas. De inschrijving voor 2020 is gesloten.

Gezondheid
De instructieperiode is intensief; je bent tweemaal per week aan het sporten. Als je wilt gaan roeien moet je beschikken over een redelijke conditie en een goede gezondheid. Je moet in staat zijn om met kleding aan te zwemmen. Zeker indien je langere tijd niet gesport hebt adviseren wij je om vooraf advies te vragen aan je huisarts en/of een sportmedisch onderzoek te ondergaan.
Deelname aan de roeiopleiding is voor eigen risico. KRZV De Maas en de aan de vereniging verbonden bestuursleden, werknemers, instructeurs en andere vrijwilligers, zijn niet aansprakelijkheid voor door een cursist geleden (letsel)schade.

 Eten en Veiligheid01 Eten en Veiligheid02  Eten en Veiligheid03   Eten en Veiligheid04
    Eten en veiligheidsinstructie