correctiefactoren-header

Correctiefactoren voor leeftijd- en bootvergelijking bij roeiwedstrijden

In onderlinge roeiwedstrijden is het leuk om:

  • elkaars prestaties te toetsen,
  • te kijken wie de beste roeiprestaties levert,
  • te toetsen of onze prestaties veranderen ten opzichte van de anderen

Omdat mensen maar op een beperkte leeftijd hun beste sportprestaties leveren is een onderlinge wedstrijd tussen seniorenroeiers en veteranen in het algemeen niet erg spannend. Om de spanning terug te brengen, zijn sinds de jaren 1990 correctiefactoren berekend en geïntroduceerd. Sindsdien worden correctiefactoren op veel plaatsen gebruikt om jongeren en ouderen, vrouwen en mannen met elkaar te vergelijken.

Want bij lokale roeiwedstrijden (clubwedstrijden) zijn er vaak roeiers en roeisters van diverse leeftijden (jeugd, topsporters en veteranen), verdeeld over een groot aantal boottypes. Dan zijn er in totaal wel redelijk wat inschrijvingen maar toch te weinig ploegen in elke categorie om leuke wedstrijden te hebben.

Ook bij nationale wedstrijden gebeurt het dat leeftijdscategorieën worden samengevoegd, zodat bij te weinig inschrijvingen in hun leeftijdscategorie oudere ploegen noodgedwongen starten tegen veel jongere ploegen (met name bij de vrouwen). Dan kan men beter gebruik maken van leeftijdscorrectiefactoren, al dan niet verwerkt in startverschillen.

Voor de liefhebbers zijn verschillende Rapporten en Analyses over de methodiek opgenomen. De bij de meeste rapporten behorende spreadsheets en bijlagen zijn niet toegevoegd, maar kunnen bij ofni.[antispam].@correctiefactoren.nl worden opgevraagd.

De correctiefactoren zijn tot stand gekomen door drie mensen: wijlen Jan Katgerman (De Maas), Willem Muller (Breda) en Frans van Mierlo (RIC). De validiteit wordt door de laatste twee voortgezet.

In 2023 heeft een update van de leeftijdsfactoren plaatsgevonden.
De gebruikers van onze factoren worden verzocht deze nieuwe factoren bij hun wedstrijden toe te passen.