Heeft u een Mijn Maas account? Log dan in!


Let op: voor dit formulier is inloggen verplicht.

Machtiging doorlopende SEPA incasso Algemeen

 

Naam Incassant:
Adres Incassant:
Postcode/woonplaats incassant:
Land incassant:
Incassant-id:
Kenmerk machtiging:

KR&ZV De Maas
Veerdam 1
3016 DD ROTTERDAM
Nederland
NL21ZZZ403415260000
Contributie

Door het indienen van dit formulier geeft u toestemming aan:

> KR&ZV De Maas om doorlopend incasso -opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
> uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van KR&ZV De Maas

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. *
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank
Vraag uw bank naar de voorwaarden

 

Bezoekadres

 

Beveiligingscode Beveiligingscode