Lid worden

Lidmaatschap

Om lid te worden van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging ‘De Maas’ kunt u het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap invullen of bij het secretariaat aanvragen. Op het formulier moeten 3 referenten worden ingevuld die van uw kandidatuur op de hoogte zijn en die minimaal een jaar lid van de Vereeniging zijn. Genoemde referenten kunnen u, na ingang van het lidmaatschap, verder wegwijs maken in de Vereeniging. Bij kinderen, jonger dan 18 jaar, moet ook één van de ouders lid worden. Na ontvangst van het compleet ingevulde formulier wordt uw aanvraag voorgelegd aan de ballotagecommissie.

Kennismakingslidmaatschap

Wilt u eerst kennismaken met ‘De Maas’ en haar leden, dan kan dat door één jaar verbonden te zijn met ons door middel van een kennismakingslidmaatschap. Tijdens de kennismakingsperiode geniet u van al de activiteiten en faciliteiten van ‘De Maas’. Om kennismakingslid te worden van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging ‘De Maas’ kunt het volgende formulier invullen of bij het secretariaat aanvragen. Daarnaast geldt het volgende bij een kennismakingslidmaatschap:

Om kennis te maken, zijn géén referenten nodig bij de aanvraag.
Wel dient u geïntroduceerd te worden door een lid van ‘De Maas’.
Een kennismakingslidmaatschap is éénmalig en geldig voor de duur van maximaal één jaar.
Gedurende dit jaar betaalt u de volledige contributie van een lidmaatschap en de catering fee, maar (nog) geen entreegeld.
Gedurende de kennismakingsperiode gaat u op zoek naar drie referenten en zet u tijdig de aanvraag voor een volwaardig lidmaatschap in gang.
Tijdens het kennismakingslidmaatschap heeft u geen stemrecht.
Als het lidmaatschap niet of niet tijdig is aangevraagd, mag niet meer aan het zeilen, roeien, jeugdzeilen en/of andere activiteiten van ‘De Maas’ worden deelgenomen, tenzij die ook open staan voor niet-leden.
Het kennismakingslidmaatschap loopt automatisch af. Indien u nog geen volwaardig lid bent geworden van ‘De Maas’ wordt u uitgeschreven, kunt u niet meer inloggen en ontvangt u geen e-mails meer.

Beëindigen van het lidmaatschap

Lidmaatschappen kunnen per 31 december (van enig jaar) worden beëindigd. Wel moet uw schriftelijke opzegging dan voor 1 december (van enig) jaar zijn ontvangen. De secretaris van het bestuur zal dan de opzegging ook schriftelijk bevestigen.

Heeft nu nog vragen/opmerkingen?

Neem contact op met ons secretariaat